استخدام فریلنسرهای حرفه ای
به صورت آنلاین

من کار می خوام من پروژه دارم

پروفایل ها

آنچه دیگران درباره ما می گویند

آخرین مقالات

بسته ها

لطفا سرویسی را که برای ارسال پروژه نیاز دارید انتخاب نمایید

رایگان

برای ۱۰ روز

رایگان

با بسته رایگان شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که ۱۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۲۰۰۰تومان

برای ۱۵ روز

استاندارد

با بسته استاندارد شما قادر به ارسال ۳ پروژه خواهید بود که ۱۵ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۵۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

حرفه ای

با بسته حرفه ای شما قادر به ارسال ۱۰ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام