پروفایل علی اکبر بیگی

علی اکبر بیگی تایپیست-مترجم-کامپیوتر
1 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

وقت آزاد زیادی دارم 

کارتون و با موفقیت انجام و به موقع تحویل میدهم.

سابقه کار (1)

تجربه کاری

  • تایپ

    سایت کتاب باران

    1399/03 - 1399/06