پروفایل Ashkan Akbari

Ashkan Akbari مترجم و مربی ورزشی و تایپیست
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
  • مترجم و مربی ورزشی و تایپیست

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید