پروفایل FreeTeam

FreeTeam مترجم زبان ژاپنی و انگلیسی. برنامه نویس Java ساخت برنامه های desktop و Android آندروید.
6 سال تجربه 5 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

Perfection

بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان

سابقه کار (5)