پروفایل بهنام رضوی

بهنام رضوی مترجم و پژوهشگر
6 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
10k+تومان درآمد کسب کرده

دارای پذیرش دکتری در دانشگاه ژائن اسپانیا در رشته علوم کامپیوتر

سابقه کار (1)