پروفایل بهنام رضوی

بهنام رضوی مترجم و پژوهشگر
6 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
30,000تومان /ساعت 10k+تومان درآمد کسب کرده
اسپانیایی spanishانگلیسی englishتایپتحقیق علمیترجمه و مترجمیویراستاری

دارای پذیرش دکتری در دانشگاه ژائن اسپانیا در رشته علوم کامپیوتر

سابقه کار (1)