پروفایل elham Doustmohammadi

elham Doustmohammadi Videographer,photographer,editor
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

توانایی انجام کارهای فیلم برداری و ادیت فیلم

عکاسی و ادیت عکس، فتومونتاژ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید