پروفایل احسان حسنی

احسان حسنی برنامه نویس PLC، نقشه کشی مدارات صنعتی، طراحی و تحلیل روشنایی اماکن، ترجمه و ...
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

برنامه نویس PLC، نقشه کشی مدارات صنعتی، طراحی و تحلیل روشنایی اماکن، ترجمه 

سابقه فعالیت در برق و اتوماسیون صنعتی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید