پروفایل elham neg

elham neg
0 سال تجربه 1 پروژه کار کرده

سابقه کار (1)

تجربه کاری

  • مدیر وب سایت، سئو مستر و طراح

    شرکت آموزشی آترین

    1397/01 - 1398/02