پروفایل علی بهزادیان

علی بهزادیان مترجم
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

مترجم ، خبرنگار ، بیوشیمیست ، مقاله خوان !

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید