پروفایل MS

MS برنامه نویس و طراح وب
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
0تومان درآمد کسب کرده

برنامه نویس و طراح وب

برنامه نویس arduino

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید