پروفایل سینا کیهانیان

سینا کیهانیان دکتری مهندسی صنایع، برنامه نویس
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

دکتری مهندسی صنایع

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید