پروفایل mohammad javad

mohammad javad ویرایشگر عکس و طراح لوگو
2 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

سلام ،من دوسالی میشه با فوتو شاپ و ایلاستریتور کار میکنم

سابقه کار (1)