پروفایل سینا حسن پور

سینا حسن پور ارشد عمران سازه
3 سال تجربه 2 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
  1. انجام پروژه های ایتبز، اتوکد و پروژه های عمرانی آباکوس
  2. تهیه نقشه های طراحی معماری ساختمان ها با استفاده از اتوکد و راینو
  3. ترجمه انگلیسی به فارسی و برعکس
  4. مشاوره پایان نامه، مقاله علمی

سابقه کار (2)

تجربه کاری

  • طراح

    کرانه به کرانه پارس

    1393/03 - 1394/06