نمایش تصاویر در گرید wpf

  • پیشنهاد3
  • بودجه 100,001تومان
  • متوسط پیشنهادها 253,333تومان
  • موقعیت جمهوری اسلامی ایران

پست شده در ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

فعال

توضیحات پروژه

من میخواهم تصاویر دیتابیس در دیتا گرید wpf نمایش داده شود

مهارت های مورد نیاز

#c

اطلاعات کارفرما

2 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر
تاریخ عضویت:۱۳۹۸/۰۵/۱۷
پیشنهاد های فریلنسر (3)

علی لامع

برنامه نویس

جمهوری اسلامی ایران

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند

رامین صلحی

برنامه نویس

جمهوری اسلامی ایران

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند

سینا کیهانیان

دکتری مهندسی صنایع، برنامه نویس

جمهوری اسلامی ایران

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند